MENU INFO PANEL

Test mrazuodolných citrusů – zima 2020

Datum publikace: 23.12.2021 Autor: Rubrika: Mrazuodolnost, Pěstování

Minulou zimu jsem se rozhodl prozkoumat možnosti přezimování mrazuodolných citrusů v nevytápěném skleníku a otestovat tak nejen mrazuodolnost různých odrůd citrusů, ale i účinnost další dodatečné zimní ochrany jako je netkaná textilie, polykarbonát a polystyrenové desky. Vzhledem k neustále rostoucím cenám energií má myslím smysl zkoušet hledat nové možnosti přezimování citrusů u nás bez vytápění, ať už jde o výběr nejodolnějších mrazuodolných citrusů nebo otestování vhodných izolačních materiálů, které zajistí citrusům dodatečnou ochranu proti velkým mrazům…

Skleník

Pokus probíhal ve skleníku Volya 3x4m krytém pouze 4mm silným polykarbonátem, tento skleník během zimních nocí poměrně rychle promrzne na téměř stejnou teplotu jako je venku, už první podzimní noční mrazíky kolem -3°C znamenají riziko mrazu i uvnitř skleníku. Velký rozdíl v teplotách je spíše během dne, pokud je alespoň trochu polojasná obloha, stoupne denní teplota nad bod mrazu a drží se v rozmezí 2 – 10°C, což je stále pod minimální teplotou 12°C, při které citrusy zahajují růst, takže v těchto zimních měsících se není třeba bát probuzení citrusů a přerušení vynuceného zimního klidu.

Vyšší denní teploty ve skleníku naopak výrazně pomohou snížit dobu vystavení citrusů mrazu, takže i když venku celý den mrzne, citrusy uvnitř alespoň část dne stráví v mrazu prostém prostředí, což podstatně zvyšuje jejich šanci na přežití, bohužel to platí jen pokud je slunečno, při hodně zatažené obloze mrzne celý den i ve skleníku. Je tak celkem zřejmé, že během mrazivých nocí s teplotou byť jen kolem – 8°C by bez vytápění většina běžně pěstovaných citrusů v tomto skleníku brzy zmrzla, takže bez další dodatečné ochrany se rozhodně neobejdeme.

 

Dodatečná ochrana uvnitř skleníku – bílá netkaná textilie

Tento materiál je běžně dostupný a využívaný zahrádkáři na zakrývání zeleniny během jarních měsíců, prodává se v různé gramáži, použil jsem nejlevnější a nejslabší bílou netkanou textilii 17g. Princip fungování ochrany před mrazem je založen na zachytávání tepla z půdy, takže čím větší plochu půdy jí pokryjete a čím menší vzdálenost od povrchu bude kryta, tím bude účinnost této ochrany vyšší, zvláště pokud použijete více vrstev.

Podle mých měření při zakrytí malých semenáčků tedy když je textilie natažená zhruba 10-15cm nad povrchem půdy ve 2 -3 vrstvách, může být rozdíl teploty pod textilií cca 6°C proti okolí, což by umožnilo vcelku účinnou ochranu takto malých rostlin a udržení teplot nad 0°C i při mrazech kolem – 5 až -6°C.

Samozřejmě účinnost této ochrany výrazně klesne při zakrývání větších rostlin, kdy se zvyšující vzdáleností od povrchu půdy už od slabé textilie nemůžeme čekat žádné zázraky, takže přehození 2 metrové rostliny textilií už moc fungovat nebude…

Bílá netkaná textilie + polystyrén

Toto jsem se snažil eliminovat sestavením ohrádky z desek běžného fasádního polystyrénu o rozměrech 100 x 50cm a tloušťce 7cm, které byly svrchu kryty mnoha vrstvami zmuchlané textilie, odhadem strop tvořilo 6 místy i 10 vrstev a tím, že všechny vrstvy neleží vypnuté na sobě, ale volně zmuchlané, vznikne mezi nimi spousta mezer a vzduchových kapes, které výrazně zvednou izolační vlastnosti tohoto zakrytí.

Tato polystyrenová ohrádka byla postavena v pravé části skleníku, která je zahloubena cca 40cm pod úrovní terénu, to mohlo také přispět k lepším teplotám. Hlavním důvodem tohoto typu ochrany je, že polystyrenové stěny mají samozřejmě o několik řádů lepší izolační vlastnosti než slaboučká textilie, takže tím, že boky tvoří polystyren a textilie zakrývá pouze strop, dosáhneme  podobného efektu jako kdyby textilie ležela blízko povrchu půdy, toto nám teoreticky umožní mnohem lépe chránit vyšší rostliny, které by po přehození pouze textilií neměly šanci naše zimy přečkat.

Tento způsob ochrany chci použít v mém plánovaném skleníku v budoucnu, kdy bych chtěl skleník postavit u dobře izolované stěny obrácené k jihu, první záhon cca 1,5m široký u stěny nechat na úrovni terénu, ale druhý zahloubit cca 1m do země a zde vysadit pomalu rostoucí mandariny Unshiu,  na zimu by se právě obestavěly touto polystyrenovou ohrádkou o výšce 1m, která by s 1m zahloubením vytvořila 2m výšky, což už je dostatečná výška pro zakrslé unshiovky, které by tak mohly s touto ochranou přezimovat i bez vytápění, alespoň teoreticky…

Testované odrůdy citrusů ve skleníku – polystyrénové stěny + strop krytý textilií

V tomto krytu jsem testoval přebytečné semenáče z plodů mandarínek a citrónů zakoupených v obchodě, doplněné o semenáče citrumela a trifoliáty jako kontrola. Bohužel jsem použil pouze laciný teploměr Made in China, který ukazoval naprosto nepřesné údaje, takže přesné teploty nemohu poskytnout, nicméně po většinu zimy pod tímto krytem byly teploty nad bodem mrazu a došlo pouze k mírnému poklesu teplot odhadem do -2°C, takže přežily i nejcitlivější semenáče citrónů bez viditelného poškození.

 

Testované odrůdy mrazuodoloných citrusů ve skleníku kryté textilií

Během posledních cca 7 let jsem postupně shromažďoval různé odrůdy citrusů, které byly šlechtěny za účelem získání větší mrazuodolnosti, především křížením pomerančů, mandarín a grepů s mrazuodolnou trifoliátou, ale existují i další odrůdy citrusů se zvýšenou mrazuodolností bez genů trifoliáty. Objednáním semen z USA se mi podařilo získat i u nás nebo v Evropě málo rozšířené odrůdy, bohužel některé semenáče na svých kořenech rostou velmi pomalu, případně jsou geneticky zakrslé a slabé, takže tyto jsem se rozhodl obětovat a právě použít na tento pokus.

Semenáče mrazuodolných citrusů ve skleníku + dodatečná ochrana 2 vrstvy netkané textilie

 1. Mandarina Juanita – náhodný semenáč z plodu mandarinky zakoupené v obchodě, přežil vysazen ve volné půdě blíže nespecifikované větší  mrazy v USA, plodí chutné mandaríny, může jít o odrůdu Ponkan
 2. Clem-Yuz 2-2 – kříženec Klementínky a Yuzu, plody podobné mandarince s kyselejší chutí, testován slabý semenáč původem z USA, předpokládaná odolnost do – 12°C
 3. Citrus limetta Patriarcha – bezkyselinná limetka, chuť zcela bez kyselin, malý semenáč, předpokládaná odolnost do – 5°C
 4. SP Urban – kříženec Ichang papedy s bezkyseliným Rangpurem (C. ichangensis x Otaheite Rangpur), vyšlechtěn Karlem Urbanem jako podnož, předpokládaná odolnost do – 10°C, testován malý semenáč
 5. Yuzu – stará japonská odrůda s kyselými plody a voňavou kůrou, testován slabý semenáč původem z USA, shodil listy už před testem, předpokládaná odolnost do – 14°C,
 6. Lemandarin Ventura –  Citrus taiwanica volně opylen neznámou odrůdou mandariny, možná Keraji, vznikl u pěstitele Ventury v USA, testována roubovaná rostlina na slabé podnoži Flying Dragon, předpokládaná odolnost do – 14°C
 7. Citrumelo 5* – kříženec Grepu a trifoliáty v druhé generaci F2, testovány slabě rostoucí zakrslé semenáče F3 v sadbovači, předpokládaná odolnost do – 15°C
 8. N1 Tri Voss – kříženec Ichang Papedy s trifoliátou (není jisté, některé vlastnosti naznačují, že dárcem pylu mohl být spíše kříženec trifoliáty typu Citrumela nebo Citrange), slabé, zakrslé semenáče v sadbovači, předpokládaná odolnost do – 15°C
 9. Poncirus trifoliáta – jen jako kontrola podmínek, pokud by nepřežila ani trifoliáta s mrazuodolností do – 25°C, bylo by zřejmé, že jde o naprosto nevhodné podmínky pro zimování citrusů.

 

Testované rostliny byly s květináči nebo sadbovači zapuštěny do země ve skleníku a mírně přihrnuty hlínou, z vrchu byly kryty 2 vrstvami netkané bílé textilie, pod kterou byl umístěn i teploměr zaznamenávající minimální, maximální a aktuální teploty, tento se mi velmi osvědčil a za cenu kolem 300 Kč můžu doporučit, 2 AAA baterie vydržely po celou zimu. Díky zaznamenání minimálních teplot jsem měl každý den přehled o minimální noční teplotě pod textilií, kterou jsem tak mohl porovnat s venkovní teplotou čidla meteorologické stanice umístěného cca 15m od skleníku, které zaznamenává minimálni a maximální teploty také.

Počasí v zimě 2020 -2021

Během prosince 2020 byly poměrně vysoké teploty a nedošlo k velkým mrazům, největší ochlazení pak přišlo po novém roce, kdy bylo v lednu zhruba 20 dnů mrazů s teplotami do -10°C, největší mrazy ale přišly 14.2 a 15.2, kdy  dosáhly – 14°C, což byla nejnižší naměřená teploty celé zimy. Další dlouhé období mrazů přetrvávalo až do konce března, ale k menším mrazům docházelo ještě i v průběhu dubna.

Zima 2020 tak byla na naše poměry vcelku mírná a nejnižší venkovní teploty s -14°C trvaly pouhé 2 dny, zbytek zimních a jarních dnů panovaly převážně teploty do – 10°C. Na grafu jsou použity naměřené údaje ze sondy vzdálené cca 25 km, v mé lokalitě byly teploty zhruba o 2°C vyšší.

Teploty ve skleníku

Noční teploty se příliš nelišily od venkovních, 4mm slabý polykarbonát poměrně rychle promrzne a teploty uvnitř jsou tak pouze o 1 až 2°C vyšší než venku, velké rozdíly jsou ale během dne, kdy na jaře přibývá dnů s jasnou oblohou a prodlužují se dny, takže denní teploty ve skleníku jsou výrazně vyšší než venku. To přináší nebezpečí hlavně koncem března, kdy už dochází k probouzení rostlin a pokud už probuzený a narašený citrus bude vystaven mrazu v tomto stavu, dojde k velkému poškození a může dojít i k úhynu rostliny. Toto přechodné období lze celkem bez problému překonat s polystyrénovou ochranou, se zakrytím pouze netkanou textilií už se zvyšuje riziko, ale malé rostliny tak lze ještě celkem bezpečně ochránit.

Teploty ve skleníku pod 2 vrstvami netkané textilie

Menší semenáče citrusů uvnitř skleníku zakryté netkanou textilii byly za celou zimu vystaveny nejnižší teplotě -8°C během dvou nocí s venkovní teplotou -14°C, několik nocí jsem u nich zaznamenal i teplotu -6°C . Pod textilií uvnitř skleníku tak bylo o 5 až 6°C tepleji, což už je podstatný rozdíl, který může rozhodnout o přežití nebo úhynu rostliny.

Celkově tak lze tuto bílou textilii považovat za efektivní způsob ochrany malých semenáčů citrusů, která výrazně sníží dobu vystavení takto zakrytých rostlin mrazu a u semenáčů mrazuodolných odrůd citrusů zajistí jejich přežití, i když pro běžné odrůdy citrusů už budou znamenat teploty kolem – 8°C konečnou…

Výsledky – stav semenáčů ve skleníku pod 2 vrstvami textilie

Jak si z výše uvedenými teplotami a podmínkami v zimě 2020 poradily testované semenáče:

1. Bez poškození

 • Ventura Lemandarin – žádné viditelné poškození, rostlina normálně rostla během následující sezóny, vyrašila o něco později, velmi perspektivní odrůda do mých podmínek
 • SP Urban F2 – žádné viditelné poškození, rostlina ale tento rok moc nepřirostla, raší o něco později, -8°C tak zdá se není pro SP Urban velký problém,  pravděpodobně snese i o pár stupňů nižší teploty

2. Drobné poškození

 • Yuzu (USA) – testovaný semenáč ztratil téměř všechny listy už na podzim, možná i vlivem přeschnutí, takže během zimy jsem nemohl sledovat stav listů, došlo i k odumření 2 nevyzrálých výhonů, ale rostlina na jaře normálně obrazila a trochu přirostla, bude testována i v letošní zimě.
 • Citrumelo 5* – cca 3 – 4 nejslabší semenáče nepřežily, ale většina rostlin v sadbovači přežila bez poškození, k tomu došlo až po vynesení ze skleníku v květnu, kdy je narašené venku poškodil noční mrazík a došlo k trhlinám kůry, rostliny ale přežily a mírně přirostly.
 • N1 Tri Voss –  cca 3 – 4 nejslabší semenáče nepřežily, ale většina rostlin přežila bez poškození, jde o zakrslé rostliny se slabými kořeny, které spíše přežívají než rostou, takže žádný velký růst nenastal ani v letošní sezóně.

3. Drobné poškození + zastavený růst

 • Clem-Yuz 2-2 – po skončení zimy rostlina nevykazovala výrazné poškození až na pár listů, ale tuto sezónu prakticky nerostla, což ale u semenáčů Clem-Yuz v mých podmínkách je celkem normální a tyto v mých podmínkách rostou celkově nejhůře ze semen z USA.

4. Nepřežily

 • Juanitarostlina přišla o všechny listy a později i o výhony a došlo k celkovému úhynu, potvrdila mé pochybnosti o nějaké větší mrazuodolnosti a nejsem si jistý jestli je alespoň stejně odolná jako běžné mandaríny Unshiu.
 • Citrus limetta Patriarcha – velmi malý semenáček nepřežil a vzhledem k běžné odolnosti této odrůdy do -5°C ani neměl moc šanci, potvrdil, že pro běžně pěstované odrůdy citrusů je tato ochrana i při relativně mírné zimě stále nedostatečná.

 

 

Nástup rašení na jaře

Důležitou vlastností vhodné odrůdy citrusů pro pěstování v nevytápěném skleníku je oddálení rašení a nástupu do vegetace po zimě, toto zamezí předčasnému probuzení citrusu při delším oteplení na konci zimy, které by tak po následném prudkém ochlazení mohlo přinést velké poškození rostlin.

Na následujícím fotu vidíte stav k 28.3. 2021, kdy se trochu paradoxně první rozhodly růst semenáče poncirusů, kterým zřejmě stačí nižší teploty pro nástup vegetace, jako druzí začaly rašit citrumela, ostatní odrůdy měly 1 až 2 týdny zpoždění.

 

Shrnutí

S výjimkou Juanity potvrdily mrazuodolné odrůdy citrusů svoje papírové předpoklady a vystavení minimálním teplotám -8°C po dvě noci za sebou pro ně nepředstavovaly závažnější problém, stejně jako desítky mrazivých nocí za celou zimu s teplotami v průměru do – 6°C. Tyto odrůdy by tak šlo pěstovat v nevytápěném skleníku s dodatečnou ochranou celkem bez větších problémů, ale bude nutné věnovat zvýšenou pozornost přechodu ze zimy do jara, kdy je riziko poškození rostlin nejvyšší.

Co se týká ochrany z polystyrenových desek, zde už bych si troufl pěstovat i mandarínu Unshiu s odolností kolem -8°C, jednu menší roubovanou rostlinu odrůdy Skorospelyj budu v těchto podmínkách testovat tuto zimu, stejně tak budu v letošní zimě testovat rostliny co přežily minulou zimu ve skleníku pod netkanou textilií, ale letos si to dají naostro bez textilie, takže budou čelit mnohem nižším teplotám po delší dobu, což už probíhá právě teď, protože v letošním prosinci už jsme měli několik nocí s teplotou -7°C, ve skleníku je zatím minimum -5,5°C, uvidíme jestli na jaře něco přežije…

Komentáře

Napiš komentář jako první ;)

Notify of
avatar

wpDiscuz