MENU INFO PANEL

Flying Dragon – genetická diverzita semenáčů

Datum publikace: 15.4.2020 Autor: Rubrika: Šlechtění citrusů

Flying Dragon je mrazuodolný citrus, který můžete pěstovat ve volné půdě bez ochrany i v našich klimatických podmínkách, starší, zdravé rostliny by měly přežít mráz do – 25°C. Jde o mutaci běžného Poncirusu trifoliáta, od něhož se odlišuje zakřivenými větvemi a zahnutými trny. Má rostlina Flying Dragonu poprvé plodila v roce 2016, semena z plodů jsem vysel v roce 2017, po 3 letech jsem z nich vybral některé semenáče se zajímavými vlastnostmi pro další šlechtění a mohu tak poskytnout údaje o velké genetické rozmanitosti semenáčů této konkrétní rostliny.

Flying Dragon JibFD_00

 

  • Mateřská rostlina semenáčů: JibFD-00 (mé označení, nejde o oficiální odrůdu FD)
  • Původ: zakoupen v Německu, podle štítku vypěstován ve Španělsku
  • V ČR od: 11/2011
  • První kvetení – 2016

Popis

JibFD_00 vykazuje typické znaky Flying Dragonu jako zahnuté trny a výrazně pokroucený růst větví i kmene, v rozporu s  popisem v literatuře jsou jen poměrně velké, širší listy proti uváděným malým a úzkým listům a částečně i poměrně bujný a hodně vzpřímený růst. Vzhledem k velké rozmanitosti potomstva je možné, že jde i o hybrid s normálním Poncirusem, protože se mezi jeho semenáči vyskytuje i několik procent rostlin se vzhledem normální trifoliáty, přestože je vyloučeno opylení jinou trifoliátou nebo citrusem.

Rychlost růstu

Rychlost růstu je vidět v následující galerii, po dosažení výšky 1,8m už nahoru moc neroste, spíše se rozšiřuje a více roste spodní patro, které postupně vyplňuje mezeru mezi horní částí koruny. Růst už také výrazně omezuje 20 litrový kontejner, v zemi by rostlina samozřejmě rostla více.

Žádný řez ani jiné tvarování nebylo prováděno. Průměr kmene se zvýšil od roku 2016 z 2,6 cm na 4cm v roce 2019.

 

Takhle vypadal krátce po zakoupení 11/2011
Vzhled po 4 letech – foto z 9/2015.
Po shození listů 9/2015 .
První kvetení 4/2016.
Třetí kvetení 4/2018.
podzim 11/2019.
Už na podzim jsou na rostlině vidět velké kulaté pupeny, ze kterých se na jaře vytvoří květy, vegetativní pupeny jsou menší a plošší
Detail květu JibFD_00
Průměr květu JibFD_00 je zhruba 3,5 cm – 4cm
Květy JibFD_00 mají dostatek pylu k samoopylení.
Plod má typický semišový povrch.
Při kvetení do konce dubna se začíná v září vybarvovat.
Porovnání velikosti plodů s běžnými poncirusy.
Řez plodem, na dužinu díky menším rozměrům mnoho místa nezbývá
Detail semen
KRT na jaře 2019, krátce po přesazení ze sadbovače 0,35l do 3 l kontejneru, výška zhruba 30cm.
Na podzim 2019 výška 39 cm, měl pouze jednu růstovou periodu.
Růst v dubnu 2020, rychlení ve skleníku.
Detail trnů, jsou širší a kratší než u ostatních poncirusů, délka zhruba 0,5 cm
Na podzim 2019 byl průměr kmene 0,8 cm
Podzimní zbarvení koruny a detail listů
Před přesazením ze sadbovače na jaře 2019, výška cca 32 cm
Podzimní zbarvení a zelené výhony z 2. růstové periody na podzim.
Růst v dubnu 2020, rychlení ve skleníku.
Detail koruny a listů
Před přesazením na jaře 2019.
Typicky zahnutý trn FD
Výška na podzim 2019 přesáhla 40 cm
Růst na jaře 2020, rychlení ve skleníku
Neobvyklé úzké listy na jaře 2019.
Rudé podzimní zabarvení listů na podzim 2019.
V růstu v dubnu 2020 s rozkvetlým květem, rychlení ve skleníku.
Detail nevyvinutého květu 1.den.
Detail nevyvinutého květu 2.den.
Detail rozvinutého květu 3.den.
Průměr rozvinutého květu zhruba 0,6 cm
Průměr kmínku při 1. zakvetení 0,5 cm, objem substrátu 0,5l
Výška rostliny 25 cm
Flying Dragon 2011 po zakoupeni2Flying dragon list podzimcelypodzim 2015kvetení 4/2018

 

Kvetení

Po vynesení ze zimoviště rostlina pravidelně vykvétá do konce dubna, první květy se objevily v dubnu 2016, tj 5 let od pořízení tohoto semenáče vysokého v době zakoupení přes 1 metr, u nás by dosažení této velikosti při pěstování ve venkovních podmínkách u pomalu rostoucího FD trvalo nejspíš 4 – 5 let, ve španělském klimatu s intenzivním hnojením, u profesionálních pěstitelů, kteří ročně vychrlí desetitisíce podnoží, se na 1 metr výšky a přes 1cm průměr kmene dostanou nejspíš do 2 – 3 let.

Zhruba se tak dá odhadnout, že od vysetí JibFD_00 na španělské plantáží po první zakvetení ve venkovních podmínkách Vysočiny uběhlo 7 -8 let. Tento údaj se shoduje s udávanou délkou zakvetení trifoliát v našem klimatu, která je zpravidla 8 – 10 let. Dříve pravděpodobně zakvete rostlina vysazená na chráněném, osluněném místě s pravidelnou závlahou a přihnojováním, která tak dříve přesáhne průměr kmene 2 cm, což je podle mých pozorování hranice, kdy můžete u trifoliáty očekávat první kvetení.

První kvetení citrusů se neřídí nějakým pevně daným časovým odpočtem, ale je zřejmě dáno dosažením určité velikosti rostliny, v příhodných podmínkách tak rostlina dosáhne této potřebné velikosti rychleji a tím se zkrátí i čas od vysetí k zakvetení. Květy mají průměr kolem 4 cm, tvoří je 5 bílých, různě zakřivených okvětních lístků, tyčinky jsou o něco výše nad bliznou a obsahují dostatek pylu, květy jako u naprosté většiny trifoliát nevoní, i když podle zpráv od pěstitelů existují i klony poncirusu, které mají voňavé květy.

 

květní pupeny na poncirus Flying DragonFlying Dragon květ makro

 

Plody

JibFD_00 kvete zatím pouze v nejvyšší části koruny, spíše po jejím obvodu, vždy na nejnovějších přírůstcích z minulého roku, hned při prvním kvetení vytvořil zhruba 10 -15 plodů, které začínají žloutnout začátkem září a v říjnu už jsou plně vyzrálé. Velikost mají do 3,5 cm, což je v souladu s udávanou menší velikostí plodů FD v literatuře.

Plody mají typický trifoliátový „semišový“ povrch, po dozrání jsou žluto-oranžové. V průměru obsahují kolem 30 semen kapkovitého tvaru, které jsou o něco menší než semena standardní trifoliáty „Na Slupi“. V plodu zbývá i něco málo místa pro dužinu, která je zbarvena žlutě a obsahuje malé množství žluté šťávy. Po rozkrojení „nelepí“ tolik jako standardní trifoliáty „Na Slupi“, tudíž má nejspíš snížený obsah pryskyřic, ale chuť přesto není dobrá a typická pachuť poncirusu je stále přítomna.

 

Semenáče JibFD_00

Po první sklizni plodů v roce 2016 jsem na jaře 2017 vysel všechna semena a nechal rostliny růst, brzy se projevila značná nevyrovnanost potomstva a podle vzhledu nebo intenzity růstu lze semenáče rozdělit do několika skupin.

Podle vzhledu lze jednoduše oddělit semenáče s typickými znaky FD jako zahnuté trny a pokroucený růst a rostliny se vzhledem normální trifoliáty, tedy rovné trny a výhony, tyto se v potomstvu JibFD_00 vyskytly i v dalších letech. Jelikož mohu na 100% vyloučit opylení běžnou trifoliátou nebo jiným citrusem, nabízejí se dvě vysvětení, buď je JibFD_00 hybridem s běžným poncirusem nebo mutace Flying Dragonu způsobující pokroucený růst není 100% stabilní a v  potomstvu FD se běžně vyskytují i rostliny se vzhledem běžné trifoiáty, o čemž svědčí i zprávy ostatních pěstitelů FD.

 

 

Na druhou stranu jsem testoval další FD „VS“, který měl 100% potomstva se znaky FD a také má téměř dokonale kulatý tvar plodů proti zploštělému tvaru plodů JibFD_00 a u normálních poncirusů. Je tedy možné, že jen rostliny FD s kulatými plody a potomstvem bez přítomnosti rostlin se vzhledem běžné trifoliáty jsou „pravé“ Flying Dragony,  zbytek FD s pokrouceným růstem a zakroucenými trny, které mají zploštělý tvar plodů a mají v potomstvu i normální trifoliáty mohou být kříženci s normálním poncirusemu, ale to je jen moje úvaha na základě pozorování pouhých 2 FD, chtělo by to otestovat u více rostlin, proto:

Pokud máte plodící FD a vyséváte semena mohli byste napsat do komentářů jaký mají tvar plodů a jestli se v jejich potomstvu vyskytují i běžné trifoliáty s rovnými trny a větvemi.

V potomstvu JibFD_00 se vyskytuje zhruba 10% semenáčů s rovnými trny a nepokorucenými větvemi, tyto také patří k nejbujněji rostoucím, z těchto jsem vybral 2 rostliny, které chci dovést do plodnosti a potom dále hodnotit i jejich potomstvo.

PT „KRT“

Tento semenáč byl vybrán díky svému bujnému růstu, přirozenému rozvětvení do V a hlavně díky svým krátkým tlustým trnům, které ho odlišují od všech ostatních. Pokud si tuto vlastnost zachová a bude i nadále tvořit krátké trny a případně předá tuto vlastnost i svému potomstvu, mohla by vzniknout linie trifoliáty, která nebude tak trnitá a bude se s ní lépe pracovat.

V Japonsku existují i zcela beztrné trifoliáty, ale ty jsou bohužel pro nás nedostupné, takže KRT (Krátké trny) je zatím tak napůl cesty k beztrné trifoliátě, pokud by měla navíc i lépe poživatelné plody, menší otrnění by bylo užitečné např při trhání plodů.

Cíl

Dovést do plodnosti, posoudit jedlost plodů, zhodnotit potomstvo z hlediska bujného růstu, vyrovnanosti a zdědění menších trnů. Předpokládané využití bude záviset od vlastností potomstva, přinejmenším lze očekávat využití jako dobře rostoucí podnože pro roubování citrusů.

 

PT „OTE2“

Tento semenáč byl vybrán díky bujnému růstu, z cca 150 semenáčů vytvořil prozatím největší objem koruny. Oproti předchozímu měl také 2 růstové periody během roku 2019. Vzhledově nevykazuje žádné znaky FD, má rovné trny i větve.

Cíl

Dovést do plodnosti, posoudit jedlost plodů, zhodnotit potomstvo z hlediska bujného růstu a případného výskytu rostlin se vzhledem FD. Předpokládané využití jako zdroj semen pro bujně rostoucí podnože, bude samozřejmě záležet na vyrovnanosti a dědění stejných vlastností u potomstva.

 

FD „TTE1“

Nejbujněji rostoucí semenáč s typickými znaky Flying Dragonu vyrostl během 3 let nejvíce z potomstva JibFD_00, které vzhledově odpovídá FD, růst v podstatě odpovídá běžné trifoliátě, která většinou roste rychleji než Flying Dragon. Takto rychle rostoucí (se vzhledem FD) byly jen 3 z cca 150 semenáčů…

Cíl

Dovést do plodnosti, posoudit jedlost plodů, zhodnotit budoucí potomstvo z hlediska bujného růstu a případného výskytu rostlin se vzhledem běžné trifoliáty. Předpokládané využití jako zdroj semen pro neobvykle rychle rostoucí podnože FD a otestovat jejich další vlastnosti jako vzrůstnost naroubovaných rostlin a ranost dozrávání plodů naroubovaných rostlin.

 

 

Flying Dragon „Red Dwarf“

Tento zakrslý semenáč nejprve upoutal mou pozornost poměrně úzkými listy, na podzim se navíc zbarvil kompletně do ruda oproti ostatním, u kterých převažovala spíše oranžová barva podzimního listí.

Na jaře 2020 ale překvapil nejvíce, protože vytvořil 3 květní poupata, 2 odpadla před rozvinutím, pouze jeden květ se plně otevřel a má netypické znaky proti květům trifoliát. Tyčinky mají výrazně růžovou barvu a navíc se vůbec nevytvořily bílé okvětní lístky, blizna byla také miniaturní, takže šance na vytvoření plodu v podstatě nebyla a květ záhy po dozrání pylu odpadl.

Tento semenáč zakvetl jako první z cca 150 stejně starých sourozenců a vzhledem k tomu, že běžná doba prvního kvetení trifoliát v našich podmínkách je od výsevu semene většinou 8-10 let, je jeho zakvetení ve 4. roce možné považovat za předčasné a pokud se bude opakovat v dalších letech, mohl by se přidat k několika klonům trifoliát s brzkým kvetením (precocious).

Cíl

Použít pyl této rostliny pro křížení s ostatními citrusy a ověřit jestli se brzké kvetení bude vyskytovat i u kříženců, ve stejné době vykvetla i Fast flowering trifoliáta z USA, jejíž semenáče kvetou už v 1. roce od výsevu, takže jsem využil příležitost a zkusil 1. křížení:

Fast flowering trifoliate x Flying Dragon „Red Dwarf“ – cíl vybrat u potomstva případné semenáče se znaky FD a ověřit zda u nich dojde k brzkému kvetení,  v případě úspěchu by mohly být u hybridů posíleny geny způsobující brzké zakvetení, tito by mohly být  dále testovány pro následné křížení s ostatními citrusy, jestli budou schopny tuto vlastnost přenášet dál.

Mateřskou rostlinu Red Dwarf dovést do plodnosti, poté zhodnotit semenáče jestli zdědí její charakteristiky, tj zakrslý růst a dřívější nástup kvetení, v případě úspěchu by tak mohla vzniknou linie Flying Dragonu s brzkým nástupem plodnosti a velmi zakrslým růstem, Red Dwarf  dosahuje 30% – 40% růstu průměrného Flying Dragonu.

 

Aktualizace 4.9. 2020

Red Dwarf kvete podruhé v roce 2020 na konci srpna a začátkrm září se otevřely  3 květní poupata, dvě mají funkční bliznu a tyčinky a je tak možnost vytvoření plodu. Rostlina od jara nerostla, další růstová perioda začala až s květy, momentálně tak má zhruba 30 cm na výšku a stále neprokořenila ani 0,5l sáček.

Závěr

JibFD_00 má celkově velmi různorodé potomstvo, které lze shrnout do několika skupin:

  •  Zakrslé FD  jsou velmi  pomalu rostoucí semenáče se znaky FD s cca 30-50% výšky následující skupiny. Mají většinou málo rozvětvenou korunku a slabé kořeny, jejich další využití je maximálně jako okrasná rostlina někde do skalky, pochybuji, že během 10 let přesáhnou 1m výšky, takže se hodí  jen pokud máte málo místa, jako podnože je nedoporučuji používat.
  • 2. Standardní FD – semenáče se znaky FD, kterých je zhruba 50 %  s pomalejším růstem, ale tvořící poměrně rozvinuté koruny a se slušně  vyvinutou kořenovou soustavu. Tyto mohou sloužit jako okrasná rostlina zasazena ve volné půdě nebo standardní podnož Flying Dragon, která se cení pro omezení růstu naroubovaných odrůd a vysokou kvalitu jejich plodů.
  • 3. Standardní Poncirus trifoláta –  cca 10% semenáčů má vzhled běžné trifoliáty a bujný růst, takže mohou sloužit jako podnož s nejspíš stejnými vlastnostmi PT, naroubované rostliny zřejmě porostou více než na FD
  • 4. Elitní nejbujněji rostoucí semenáče se vzhledem FD i běžné tifoliáty dosahují zhruba 120 – 130 % růstu proti 2.skupině, z těchto byly vybrány popisované klony výše pro dosažení plodnosti, jinak mohou sloužit jak poměrně vzrůstné podože.
  • 5. Zbytek jsou málo životaschopné miniaturní semenáče s několika cm výšky, které nemají praktické využití

Jak vidíte i z pouhé jedné rostliny Flying Dragonu lze získat mnoho odlišných semenáčů s různými vlastnostmi, které by mohly založit různé linie poncirusu s přesně danými vlastnostmi, ale to samozřejmě ukáže až čas. Ke sledování a selekci poncirusů mě dovedly zahraniční zkušenosti, kdy například v Austrálii provedli výběr ze 120 různých stromů a vyselektovali jeden typ s nejlepšími vlastnostmi, který se dále množí jako standardní trifoliátová podnož.

Podobně v Gruzii vyšlechtili trifoliáty s excelentními vlastnostmi jako podnože „Skoroplodnaja (brzy plodící)“ a „Skorospelka (brzy zrající)“.  Výnos citrusových plodů z těchto podnoží se zvyšuje o 20% nebo více, rostliny začnou nést ovoce o rok dříve než obvykle, plody dozrávají dříve o 10 až 12 dní.

Zkrátka myslím, že by bylo na čase i u nás začít si všímat a testovat vlastnosti jednotlivých rostlin trifoliát, ať už jde o získání podnoží s o něco dříve dozrávajícím ovocem naroubovaných odrůd nebo jejich roztřídění podle vzrůstnosti, zajímavé pro výsadbu do volné půdy mohou být i klony s malými trny a nebo lépe poživatelnými a zpracovatelnými plody.

Prozatím jsme, co se týká trifoliátových podnoží někde na úrovní 19. století, kdy se také roubovaly ovocné stromy na jakoukoli pláňku vykopnutou na mezi 🙂 a pak vzniká mnoho zbytečných problémů s růstem naroubovaných rostlin. Rád bych měl zkrátka v budoucnu k dispozici sortiment různých trifoliát, kdy si budu moct jednoduše zvolit třeba pro slabě rostoucí mandarínu nejbujněji rostoucí klon trifoliáty a nebo bude možné zkrátit dozrávání plodů naroubované odrůdy o 10 dní proti běžné trifoliátě a o několik týdnů proti citrumelu, což je v našem klimatu také klíčové.

Komentáře

6 komentáře k článku "Flying Dragon – genetická diverzita semenáčů"

Notify of
avatar

Sort by:   newest | oldest | most voted
Igor
Guest
Igor
4 roky 19 dnů předešlý

Veľmi pekný článok. Mám pár semien FD zaslaných z USA, tak budem sledovať vlastné semenáče na prípadnú variabilitu. Semená FD (14 ks) mi prišli poštou z USA, dal som ich na 3 mesiace stratifikovať do chladničky, po vybratí z chladničky po 14 dňoch zatiaľ 7 ks vyklíčilo. Tak som tiež zvedavý aká bude kvalita tých semenáčov. Prioritne ich chcem na podnože, ale ak medzi nimi bude aj nejaký pekný životaschopný semenáč FD, tak ho nechám rásť voľne ako okrasnú rastlinu.

Борис
Guest
Борис
3 roky 8 měsíce předešlý

Četl jsem, že Flying Dragon má znamení trpaslíka-torzní heterosygoten. To znamená, že při samoopylování by část semen měla být jako normální trifoliát. To, že vaše jibfd_00 narazí na takové sazenice, může naznačovat, že nedává nebo dává málo nuzelárních semen.
(Читал что у Flying Dragon признак карликовости – кручения гетерозиготен. А это значит что при самоопылении часть семян должна быть как обычная трифолиата. То, что у вашей JibFD_00 попадаются такие сеянцы, возможно говорит о том что она не даёт или даёт мало нуцелярных семян.)

wpDiscuz