MENU INFO PANEL

Poncirus trifoliata

Datum publikace: 12.11.2015 Autor: Rubrika: Odrůdy

Využití

Podnož

Už ve starých čínských spisech bylo popsáno roubování citrusů CHU(kumkváty a mandarinky) na CHIH(P.trifoliata) a i dnes je trifoliata v Číně hlavní podnoží pro mandarinky, pomeranče, některé odrůdy citrónů a kumkváty, populární je také na Tchaj-wanu. Po dovezení do Japonska postupně nahradila do té doby nejvíce používanou podnož – místní odrůdu Yuzu ( Citrus junos ) zejména pro mandariny Unshiu i když v některých oblastech Japonska začínají takto naroubované stromy po 10 – 15 letech stagnovat a přeroubovávají se v raném věku ablaktací – přikájením na Yuzu. V asijských zemích obecně upřednostňují typ trifoliaty s malými květy a listy.

V USA se začala více používat až koncem 19.století v souvislosti se snahou o zavedení pěstování mandarin Unshiu na pobřeží jižních států ležících v Mexickém zálivu. Nicméně po epidemii nemoci citrus cancer a velkých mrazech v období 1916-1917 přežilo jen málo stromů pěstovaných jako kuriozity. Větího rozšíření dosáhla až po roce 1950 s objevením nemoci tristéza a používáním roubů z viruprostých, nucelárních rostlin, které neobsahovaly virus excortis, který u trifoliát způsobuje extrémně zakrslý růst a později odlupování kůry až uhynutí rostlin. Tento virus se u ostatních citrusů neprojevuje a přenáší se pouze vegetativně, díky tomu se zavirované rouby projevily až na podnoži trifoliaty a tím také získala trifoliata zprvu na západě špatnou pověst.

Používá se také v Argentíně, Brazílii, Turecku, Španělsku, Chorvatsku a Austrálii, obvzláště u mandarin Unshiu pěstovaných v chladnějších citrusářských oblastech nebo v oblastech s častými srážkami a na těžších půdách.

Hlavní přednosti:

 • odolnost nízkým teplotám, zvyšuje i mrazuodolnost naroubovaných rostlin
 • vysoká odolnost k hnilobě způsobené houbou Phytophthora a k houbové chorobě Collar rot
 • imunní k virové chorobě tristéza
 • odolnost vůči parazitickým hlísticím citrus nematode
 • větší schopnost snášet těžší půdy ve vlhkých oblastech
 • příznivě ovlivňuje kvalitu plodů naroubovaných odrůd, vyšší obsah cukrů a lepší vůně
 • menší velikost naroubovaných rostlin
 • dobrá podnož pro pomeranče, mandarinky, citróny
 • produkuje velké množství semen z nucelárním embryem = uniformní potomstvo stejné jako mateřská rostlina

Nedostatky:

 • vysoce náchylná k virové nemoci exocortis
 • hůře odolová dlouhotrvajícímu suchu
 • citlivost k zasoleným půdám
 • citlivost k vápenatým půdám
 • pomalejší růst ve školkách
 • nekompatibilní s citrónem Euréka, u Grepu může někdy způsobovat menší velikost plodů

 

Šlechtitelství

Během dlouhé historie pěstování se postupně vyselektovaly různé typy na základě vzhledu listů, květů, velikosti rostlin a v novější době době i počtu chromozómů a předčasného kvetení rostlin. Vzhledově nejodlišnější je patrně japonská mutace Flying Dragon se zahnutýmy trny a pokrouceným, pomalým růstem. V Číně se rozlišují tyto skupiny: Typ s malými listy, Typ s velkými listy, Beztrné, Polyploidní, Předčasně kvetoucí

Na západě se většinou dělí do dvou hlavních skupin podle velikosti květu na small-flowered (drobnokvěté) a large-flowered(velkokvěté) v jejich rámci se rozlišují i jednotlivé odrůdy, i když někdy mohou označovat jen místo, kde byla nalezena mateřská rostlina.

Small-flowered (drobnokvěté)

Trifoliaty s menšími trny, listy a s květy v průměru od 3 do 4cm, rostou více keřovitě, vytváří hustější korunu, menší kompaktní stromy. V Kalifornii byla pozorována dřívější dormace, což může mít vliv na větší mrazuodolnost podnože, také plody opakovaně dozrávaly měsíc před velkokvětými a řízky drobnokvětých také lépe zakořeňovaly.

Odrůdy:

Rubidoux mateřská rostlina rostla kolem roku 1907 v Kalifornii, v oblasti Rubidoux na University of California . Pocházela z R. M. Teague Nursery Company v San Dimas, Kalifornie. Oproti původnímu typu trifoliaty dosahuje jen středního vzrůstu.

Australian trifoliata 22 – pochází z původních rostlin importovaných do Austrálie kolem roku 1900 z Japonska nebo Číny. Ze 135 dochovaných stromů byla shromážděna semena a po mnoha testech byla vybrána tato selekce jako nejvhodnější a je nyní šířena v Austrálii jako standartní trifoliatová podnož.

Rich 16-6 trifoliate

Rich 22-2 trifoliate

Taylor trifoliate

Jacobson trifoliate

Simmons trifoliate

Barnes trifoliate

English large trifoliate

 

Large-flowered(velkokvěté)

Trifoliaty s květy v průměru 5.5 cm až 6.5 cm velkými, vykazují více vzpřímený, vyšší růst, mají větší listy a trny, řidší korunu. V Kalifornii rostly rychleji než malokvěté, při roubování byl průměr kmene 1,4 – 1,6 cm oproti 1,06 cm u drobnokvětých, také vytvářely pouze jeden kmen.

Odrůdy:

Yamaguchi – pochází z kandské provincie Ontario

Christiansen

Rich 12-2

Kryder – 5

Kryder 28-3

Towne „G“

Kryder medium

Benecke

Předčasně kvetoucí(precocious)

Původní typ trifoláty běžně kvete po 6 – 8 letech(v ČR spíše po 10letech) ( juvenilního období), naproti tomu 20% rostlin předčasně kvetoucí mutace vykvete ještě v roce vysetí a zbytek do 3 let.

Odrůdy:

 1. Early Poncirus 74-1 – (74-1 Zaohua zhi) – vyselektován v roce 1974 v čínském městě Beibei, má ještě zakrslejší růst než Flying Dragon. Podle genetické analýzy vznikl pravděpodobně zkřížením Ponciru s neznámým citrusem, je geneticky odlišný od všech ostatních trifoliat.
 2. Early Poncirus Hubei (Hubei Zaoshi zhi)  vznikl spontání mutací, objeven v roce 1976 v Yichang, provincie Hubei, Čína. Kvete i 3x v 1 roce, téměř všechny semenáče vykvetly do 2 let, 20% vykvetlo v 1.roce.
 3. Early Poncirus Beibei  (Beibei Zaohua zhi) – vznikl spontánní mutací
 4. Fast flowering „Laaz“ – U amerického pěstitele z Dorchesteru v Jižní Karolině, majitele známého citrusářského fóra, se objevila rostlina kvetoucí a přinášející plody již v prvním roce výsevu, tuto vlastnost přenáší i na potomstvo, semenáče kvetou v prvním roce, je rozšířena i v Evropě. Je velmi pomalu rostoucí a má slabý kořenový systém.
Fast flowering poncirus trifoliata "Laaz"precocious pt citrange forump
Mateřská rostlina předčasně kvetoucí mutace trifoliaty pěstitlele z Jižní Karolíny, známého pod přezdívkou „Laaz“ Zdroj: citrus.forumup.org
U pěstitele s přezdívkou „Citrange“ semenáč této předčasně kvetoucí mutace trifoliaty rostoucí v Londýně vykvetl v roce po vysetí, Zdroj: http://citrus.forumup.org/about8849-0.html

Polyploidní

Odrůdy:

Rubidoux tetraploid 123 trifoliate

Frost tetraploid trifoliate

„Guanyun no.1“ Tetraploid (2 n = 36)  byl objeven v prefektůře Guanyun čínské provincie Jiangsu v roce 1974 (Chen & Liang 1989; Chen & Song 1989). Roste rychleji než diploidní trifoliaty, tvoří silnější výhony, plody jsou menší, více nepravidelného tvaru, obsahující méně semen s nižší klíčivostí.

Monoembryonální

Monoembryonic trifoliate – do Kalifornie se dostala z Japonska v roce 1979, Monoembryonie znamená, že ze semene vyroste vždy jen jedna rostlina, u citrusů většinou hybrid, vzniklý opylením mateřské rostliny jinou odrůdou, na rozdíl od polyembrionie kdy z 1 semene výrůstá více rostlin, většinou stejných jako mateřská rostlina – u volně opylených, původních trifoliat je to běžně 80 – 90% nucelárních(klonů matky) rostlin. Tato trifoliata by tedy mohla být použita jako mateřská rostlina pro křížení s ostatními citrusy na rozdíl od původní trifoliaty, která slouží většinou jako opylovač – otec.

Beztrnné (thornless)

Thornless OT

Beztrnná trifoliáta byla objevena v roce 1963 jako jeden náhodný semenáč zcela bez trnů mezi 50 000 dalšími, v japonské prefektuře Ohita. Roub z tohoto semenáče byl převezen do Výzkumné stanice ovocných dřevin v Okitsu, dnes Department of Citriculture v National Institute of Fruit Tree Science, kde je naroubovaná beztrnná trifoliata udržována dodnes.

Původní semenáč byl pěstován v prefektuře Ohita do roku 1982, kdy uhynul. Tato mutace byla pojmenována Thornless OT a z jejího volného opylení vzešlo dalších 12 beztrnných klonů označených Thornless No. 1 až No. 12. Všechny tyto beztrnné selekce jsou také monoembryonální.

Křížení

Trifoliata se bez problému kříží s ostatními citrusy, v čínských provinciích Hubei, Sichuan and Hunan byly ve volné přírodě zaznamenány přirození kříženci mezi trifoliatou a různými citrusy. Jeden z nich pravděpodobně hybrid  (P. trifoliata x Citrus ichangensis) roste v horských lesích ve výčce 900 m. n. m. Kvete v dubnu- květnu, 6 cm plody dozrávájí za 10 měsíců a mají specifickou chuť s hořkou příchutí, obsahují 20 monoembryotických semen.

Cílené křížení ale začalo až v USA po velkých mrazech na Floridě v roce 1897. Cílem bylo získat mrazuodolnější komerční odrůdy citrusů. Během let 1908-1914 vzniklo 2500 trifoliatových hybridů, z toho 100 citrandarinů, 198 citremonů, 299 citrumel, 729 citradií, 81 citrangí, 66 citrumquatů, ale v naprosté většině výsledků byla trifoliata dominantní, potomstvo mělo typické tříčetné listy, více či méně opadavé, menší, kyselé plody s převládající trifoliátovou pachutí a také získalo větší mrazuodolnost. Ke komerčnímu pěstování těchto hybridů pro plody nikdy nedošlo, ale některé byly úspěšně zavedeny jako vynikající podnože pro běžné odrůdy. Název těchto kříženců se skládá ze zkratky Citr a přípony podle druhu citrusů se kterým došlo ke křížení:

Hybridy trifoliaty s pomerančem se nazývají:

 • Citrange (P.trifoliata x C. sinensis)
  • Carrizo (C. sinensis ‚Washington‘ x P.trifoliata)(USDA, USA, 1909)
  • Kuharske (C. sinensis ‚Washington‘ x P.trifoliata)( USA,)* nejasný původ, možná klon Carriza s lepší odolností nematodam
  • Troyer (C. sinensis ‚Washington‘ x P.trifoliata)(USDA, USA, 1909)
  • Rusk (C. sinensis ‚Ruby‘ x P.trifoliata)(USDA, USA)
  • * Všechny s hnědým písmem pochází ze stejného plodu trifoliaty opyleného jedním květem pomeranče Ruby *
  • Morton (C. sinensis ‚Ruby‘ x P.trifoliata)(USDA, USA)
  • Norton (C. sinensis ‚Ruby‘ x P.trifoliata)(USDA, USA)
  • Willits (C. sinensis ‚Ruby‘ x P.trifoliata)(USDA, USA)
  • Phelps (C. sinensis ‚Ruby‘ x P.trifoliata)(USDA, USA)
  • Coleman (C. sinensis ‚Ruby‘ x P.trifoliata)(USDA, USA)
  • Cunningham (C. sinensis ‚Ruby‘ x P.trifoliata)(USDA, USA)
  • Etonia (C. sinensis ‚Ruby‘ x P.trifoliata)(USDA, USA)
  • Rustic (C. sinensis ‚Ruby‘ x P.trifoliata)(USDA, USA)
  • Sanford (C. sinensis ‚Ruby‘ x P.trifoliata)(USDA, USA)
  • Savage (C. sinensis ‚Ruby‘ x P.trifoliata)(USDA, USA)
  • Saunders (C. sinensis ‚Ruby‘ x P.trifoliata)(USDA, USA)*
  • Uvalde (C. sinensis ‚?‘ x P.trifoliata)(Uvalde, Winter Haven, USA)
  • Yuma (C. sinensis ‚?‘ x P.trifoliata)(Yuma Mesa Station, USA)*! Yuma a Sacaton jsou možná identické nebo dokonce citrumelo
  • Sacaton (C. sinensis ‚?‘ x P.trifoliata)(Sacaton Station, USA)
  • C35 (C. sinensis ‚Ruby‘ x P.trifoliata ‚Webber-Fawcett‘)(University of California, USA, 1951)
  • C32(C. sinensis ‚Ruby‘ x P.trifoliata ‚Webber-Fawcett‘)(University of California, USA, 1951)
  • Benton (C. sinensis ‚Ruby‘ x P.trifoliata)(NSW Agriculture, Austrálie, 1945)
  • Tuzcu M-1 ( Poncirus trifoliata ‚Yerli‘ X Citrus sinensis ‚Alanya Dilimli‘)(Tuzcu Citrus Collection, Adana, Turecko)
  • Tuzcu M-2 ( Poncirus trifoliata ‚Yerli‘ X Citrus sinensis ‚Alanya Dilimli‘)(Tuzcu Citrus Collection, Adana, Turecko)

Hybridy trifoliaty s Grapefruitem nebo Pomelem se nazývají:

 • Citrumelo (Poncirus trifoliata x C. paradisi) (Poncirus trifoliata x C. grandis)
  • Swingle (Poncirus trifoliata x Citrus paradisi ‚Duncan‘)(USDA, USA)*před uvolněním byl testován pod názvem 4475
  • 1452 (Poncirus trifoliata x Citrus paradisi)
  • 3821 (Citrus paradisi ‚Hall‘ x Poncirus trifoliata ‚Rubidoux‘)
  • C-190 (Citrus paradisi ‚Hall‘ x Poncirus trifoliata ‚Rubidoux‘)
  • Dunstan (Poncirus trifoliata x Citrus paradisi)
  • Sacaton (Poncirus trifoliata x Citrus paradisi)
  • F80-3 (Poncirus trifoliata x Citrus paradisi)
  • F80-5 (Poncirus trifoliata x Citrus paradisi)
  • F80-6 (Poncirus trifoliata x Citrus paradisi)
  • Batumské (Poncirus trifoliata x Citrus paradisi)(Batumi, Gruzie)
  • Afrikan shadock x Rubidoux( Citrus grandis x Poncirus trifoliata ‚Rubidoux‘)
  • US-802  (C. grandis  ‘Siamese’ × P. trifoliata ‘Gotha Road’)

Hybridy trifoliaty s Mandarinami se nazývají:

 • Citrandarin
  • US 801 (C. reticulata ‘Changsha’ × P. trifoliata ‘English Small’ )(USDA, USA)
  • US 809 (C. reticulata ‘Changsha’ × P. trifoliata ‘English Large’ )(USDA, USA)
  • US 812 (Citrus sunki x P. trifoliata“Benecke“ )(USDA, USA)
  • US-827  (C. reticulata hybrid ‘Rangpur’ × P. trifoliata)
  • US-852 (Citrus reticulata ‚Changsha‘ x P. trifoliata  ‘English Large’ )(USDA, USA)
  • US-896  (C. reticulata ‘Cleopatra’ × P. trifoliata ‘Rubidoux’)
  • US-899 (Citrus reticulata ‚Changsha‘ x P. trifoliata) (USDA, USA)
  • US-1279 (Citrus reticulata ‘Changsha’x P. trifoliata ‘Gotha Road #6’ ) (USDA, USA)
  • US-1281 (Citrus reticulata ‘Cleopatra’ x P. trifoliata ‘Gotha Road #6’ ) (USDA, USA)
  • US-1282 (Citrus reticulata ‘Cleopatra’ x P. trifoliata ‘Gotha Road #6’ ) (USDA, USA)
  • US-1283 (Citrus reticulata ‘Ninkat’ x P. trifoliata ‘Gotha Road #6’ ) (USDA, USA)
  • US-1284 (Citrus reticulata ‘Ninkat’ x P. Trifoliata ‘Gotha Road #6’ ) (USDA, USA)
  • Bitters C-22 (Citrus sunki x P. trifoliata“Swingle“ )(USDA – Indio, USA)
  • Carpenter C-54 (Citrus sunki x P. trifoliata“Swingle“ )(USDA – Indio, USA)
  • Furr C-57 (Citrus sunki x P. trifoliata“Swingle“ )(USDA – Indio, USA)
  • UFR-6 (Citrus reticulata ‚Changsha‘ x P. trifoliata ’50-7′)(UF/IFAS, Florida, USA)
  • X639 (Citrus reshni ‚Cleopatra‘ x P. trifoliata)(JAR, 1950)
  • F-A 5 (Citrus reshni ‚Cleopatra‘ x P. trifoliata ‘Rubidoux’ )(IVIA, Španělsko, 1978)
  • F-A 13 (Citrus reshni ‚Cleopatra‘ x P. trifoliata ‘Rubidoux’ )(IVIA, Španělsko, 1978)
  • F-A 517 (Citrus nobilis ‚King‘ x P. trifoliata (IVIA, Španělsko)
  • Prague (Citus unshiu x P. trifoliata“Flying Dragon“ nebo chiméra)(ISTZ Praha, ČR)* není jisté zda jde o produkt křížení nebo chiméru

Další hybridy mají spíše okrajový význam, nepoužívají se ve větší míře ani jako podnože:

 • Citremon = trifoliata s citrónem ( P.trifoliata x Citrus limon)
 • Citradia = trifoliata s hořkým pomerančem ( P.trifoliata x Citrus aurantium)
 • Citrumquat = trifoliata s kumkvatem ( Fortunella sp. x P.trifoliata )
 • Citrangelo = trifoliata s tangelem ( P. trifoliata x (Citrus paradisi x Citrus reticulata)

 

Plod

Poživatelnost plodu závisí na tom, jak velký máte hlad, případně odvahu, jsou totiž kyselé, hořké, se svíravou, pryskyřičnou pachutí dužiny, většinu místa uvnitř navíc zabírají semena. Nicméně v Evropě a USA byly místy zpracovávány do marmelád a limonád. V Japonsku z nich vyrábějí ovocné víno a likéry, v Jižní Koreji jsou nedozrálé a usušené součástí některých pokrmů.

Ale hlavně se plody trifoliaty po staletí využívají v tradiční čínské medicíně, sklízejí se malé, nedozrálé už v květnu – červnu. Po sklizni se omyjí, rozříznou na polovinu a usuší. V tomto stavu se nazývají 枳实 Zhǐ shí (latinsky: Fructus aurantii immaturus, česky: nedozrálý plod pomeranče), ale stejně jsou také označovány plody Hořkého pomeranče(Citrus aurantium), pomeranče(Citrus sinensis) a Ichang lemonu(Citrus wilsonii) a není úplně jasné, který z nich je ten původní. Suší se i velké plody pod názvem 枳壳 Zhǐ ké (česky: zrálé plody), ty ale mají trochu jiný účínek.

Tradiční čínská medicína jim připisuje vliv na játra a žaludek, podávají se při pocitu plnosti, bolesti břicha, nadýmání a zácpy, bolesti zubů, bolesti v krku, otravy olovem, alkoholem. Léčivé účinky látek obsažených v plodu potvrzuje i moderní vědecký výzkum:

 • Hesperidin – protivirový účinek
 • Narginin – protizánětlivý, snižuje otoky
 • Synerfin – hypertenzní, zvyšuje koronární průtok krve
 • N-methyl tyramin – močopudný účinek
 • Flavanoid – anti-alergen

Pro léčbu byly také využívány trifoliatové listy, odvar z nich se podával při zvracení, nevolnosti, průjmech a aftech v ústech.

Ve starém čínském lékařském spisu Materia medica rozlišovali mezi trifoliatou a pomerančem. Zdroj: http://img692.ph.126.net/amVFZEK1w72uB1KybI0cPQ==/2886807361145486082.jpg
Nedozrálé sušené plody trifoliaty Zhǐ shí. Zdroj: http://u51145.bizb.kr
Dozrálý usušený plod trifoliaty používaný v tradiční medicíně. Zdroj: http://www.brion.org.tw/images/olddata/stories/figure/zhike_fig-9.jpg
materia medica rozldil mezi trif a pomerančemJPGsušené plody trifoliatyzhike_trifoliata

 

 

Okrasná rostlina

Je často vysazována v botanických zhradách, parcích i na soukromých pozemcích všude, kde to klimatické podmínky dovolují. Obvzláště v chladnějších oblastech, kde nemohou růst normální citrusy ve volné půdě je částečně nahrazuje, hlavně díky svým plodům se vzhledem malých pomerančů vytváří nezvyklou, exotickou podívanou. Potěší i na jaře kdy se obalí bílými květy, v létě zaujmou nezvyklé, tmavě zelené trojčetné listy, které na podzim zezlátnou a po opadání dají v zimě vyniknout trnité struktuře koruny s tmavě zelenými mladými větvemi, které tvoří pěkny kontrast ke sněhové pokrývce.

Dále byla často využívána na neprostupné, živé ploty, kde dobře snáší pravidelný řez a díky svým trnům tvoří neprostupnou překážku, po dostatečném zahuštění i malým zvířatům. Tyto ploty se využívaly v Asii k oplocení zahrad, sadů, domů, vězení, v Koreji byly i součástí opevnění, v USA tvořily ohrady pro zvířata, sázely se i pod okna, kde měly odradit nezvané hosty. O popularitě tohoto způsobu zabezpečení svědčí i tento inzerát čínského prodejce sazenic trifoliaty slibující snížení kriminality až o 96%!!! je vidět, že nutně potřebujeme rozšířit trifoliátu i u nás 😉

Anhui 宝凤založena v roce 2000, se specializuje na zavádění pěstování vysoce kvalitní sazenice ovocného stromu a Juju Lee, obchodní a technické pokyny pro dodavatele výsadbu řádu! Každý rok, stovky stromů uvedené kvalitních osiv a sadby, sazenice velké zásoby železné oplocení, úspory nákladů krádež: více než 96%! ! Bezpečnostní plot! Mezi 1 cm do 3,5 m výšky, dobré kořeny, přežil vysoký, široce používán v sadech, rybníky, farmy, atd. Krádež efekt Pákový kapka!

(překlad Google translator 🙂 )


Na další stránce se konečně dostaneme k samotnému pěstování trifoliaty.

Stránky: 1 2 3

Komentáře

15 komentáře k článku "Poncirus trifoliata"

Notify of
avatar

Sort by:   newest | oldest | most voted
Marcel
Guest
Marcel
7 roky 3 dnů předešlý

Zdravim. Len som chcel pridat zaujimavost ze ja mam cca 7 rocnu trifoliatu volne v zemi v nadmorskej vyske cca 550-600m. A rastie bez problemov. Mala uz aj jeden plod asi z 10 kvetov co zakvitla.

Lýdia Kollarova
Guest
Lýdia Kollarova
6 roky 5 měsíce předešlý

Pozdravujem, po 10 rokoch sa mi urodilo množstvo plodov z Poncirusa vie niekto recepty na spracovanie a kandizovanie? má liečivé účinky.

Denis
Guest
Denis
6 roky 4 měsíce předešlý

Trifosku mam pred domom už niekoľko rokov. Pravidelne plodí asi 8kg plodov. Škoda, že sa nedajú vložiť fotky.

Milan
Guest
Milan
5 roky 8 měsíce předešlý

Dobrý deň.Nemáte na predaj semienka alebo malú rastlinku?

Lukáš
Guest
Lukáš
5 roky 5 měsíce předešlý

dobrý den, také bych se připojil se žádostí o semena- bylo by možné zaslat?

Renáta Krejčí
Guest
Renáta Krejčí
5 roky 4 měsíce předešlý

Dobrý den,
pokud máte zájem o semínka, mohu Vám zaslat celý plod.

Lukáš
Guest
Lukáš
5 roky 4 měsíce předešlý

Dobrý deň. Mohol by som Vás poprosiť aj ja o ten plod? Samozrejme by som to všetko zaplatil, ale to by sme sa už asi presnejšie dohodli telefonicky alebo emailom :).

Arnošt
Guest
5 roky 21 dnů předešlý

Dobrý den .Taky bych prosil o zaslání sazenice nebo plodu na dobírku.

Elam
Guest
Elam
6 roky 4 měsíce předešlý

Zdravím,
mám jí asi 10 let a zcela větrné poloze (Brdy, 600m/m) a pravidelně plodí. Mám i semenáčky od ní.

Zdeněk Bulíček /facebook/
Guest
Zdeněk Bulíček /facebook/
4 roky 4 měsíce předešlý

Mám vzrostlou trifoliatu na zahrádce. Každý rok mnoho plodů.

wpDiscuz