MENU INFO PANEL

Flying Dragon „VS“ x Citrumelo 5 Star

Datum publikace: 6.12.2020 Autor: Rubrika: Šlechtění citrusů

Zkřížení Flying Dragonu VS s Citrumelem 5 Star by mohlo alespoň teoreticky přinést nový velmi mrazuodolný citrus, který by se více přiblížil odolnosti poncirusu a mohl by mít zároveň o něco chutnější a lépe zpracovatelné plody než P. trifoliáta. Článek přinese podrobné informace o tom jak probíhá amatérské šlechtění citrusů v našich podmínkách a snad i užitečné tipy a inspiraci pro další Mičurince 🙂

Rozkvetlý roub FD VS krátce před opylením 2/2020
Rouby Citrumela 5* vytvořily také květy, plody ale neudržely, pyl z jejich květů byl přenesen na květ FD „VS“ 2/2020
Na konci února se plod na roubu FD VS začíná pomalu zvětšovat, také můžete vidět dobře zahojené místo srůstu roubu, použitá metoda do rozštěpu.
Plod kupodivu stále držel i v květnu 2020, kdy byl už pěkně zvětšený.
Daní za výživu plodu na takto malém roubu ale bylo zastavení růstu a na roubu se tak vytvořil pouze 1 list, plod už se během července barvil do žluta.
Plně vyzrálý plod byl sklizen 20.srpna 2020, chuť byla opět dobrá a dal se bez problému sníst.
První semenáč vzešel 4.9.2020, pravděpodobně jde o nucelární kopii mateřské rostliny bez vlivu opylení.
7.9.2020 o něco povyrostl a proti ostatním měl velký náskok.
6.12.2020 už byl ale dohnán možným hybridem, který by měl růst rychleji díky genům Citrumela 5*.
List Flying Dragonu VS
List Citrumela 5*
Možný hybrid má širší a více zakulacené listy než FD VS
3. a 4. listy měly hodně netypický srdcovitý tvar
Trojlístek se objevil až u 5. listu
Srovnání velikosti na konci září s nucelárním sourozencem, který vyklíčil o 2 týdny dříve.
Srovnání velikosti 4.10 s dalším nově vyklíčeným semenáčem.
Srovnání velikosti 6.12 možný hybrid už dohnal náskok nucelárního sourozence, oba jsou cca 7 cm vysocí.
Detail listů a mírné zakroucení trnů u možného hybridu VSxCi5 20-2 k 6.12. 2020

Opylení květu FD VS pylem Citrumela 5 Star – 2 /2020

Na konci roku 2019 se mi naskytla možnost získat rouby jedlejších poncirusů a Citrumela 5*, takže jsem využil příležitosti a v poněkud nevhodném termínu jsem je po několika týdenním uskladnění v chladu ve sklenicích s vlhkým perlitem úspěšně narouboval na mezitím připravené silnější podnože trifoliáty. Tyto podnože po přenesení z venku do pokojové teploty v prosinci asi za 2-3 týdny začaly pomalu zvětšovat pupeny, takže je bylo možné úspěšně naroubovat.

Všechny rouby měly pouze květní pupeny a začátkem února na nich došlo k otevření květů, toho jsem využil a květy FD „VS“ opyloval pylem Citrumela 5* a také obráceně. Citrumelo kvetlo ještě několikrát během roku 2020, ale plody nikdy neudrželo. Flying Dragon nasadil  2 plody, z nichž  jeden úspěšně dozrál a byl sklizen v srpnu 2020.

Semena

Ve sklizeném plodu bylo celkem 33 semen, ale velká většina byla nevyvinutá, plochá, deformovaná – takových bylo celkem 21, dalších 6 semen už mělo plnější tvar, ale byly zhruba poloviční proti dalším 6 semenům s normální velikostí semen trifoliáty. Semena byla po vyjmutí z plodu pouze propláchnuta čistou vodou a hned poté vyseta 20.8. 2020 do dvou pěstebních sáčků s čistým perlitem a zhruba 1cm vrstvou bílé rašeliny na vrchu.

Vzcházení semenáčů

Sáčky byly umístěny v domě s běžnou pokojovou teplotou mezi 20 – 24 °C, první sáček obsahoval 6 největších semen, z nichž postupně vzešly 4 semenáče, 1. vyrašil 4.9. a prozatím nevykazuje žádné znaky křížení, 2. semenáč vzešel až 16 dní poté a podle vzhledu listů je pravděpodobné, že jde o hybrid, i když může jít i o mutaci, při které došlo k zvýšení počtu chromozomů.

Další 2 semenáče, které opět vzešly s 2 týdenním zpožděním prozatím mají pouze první 3 listy, které jsou vždy odlišné od „pravých“ listů, které vyrostou později, takže určení případných hybridů prozatím není ještě možné.

Z 29 menších převážně nevyvinutých semen v druhém sáčku vzešly pouze 2 semenáčky, které jsou prozatím znatelně menší a zatím také nevykazují žádné znaky, které by svědčily o úspěšné hybridizaci. Celková klíčivost tak byla velmi nízká, ale odpovídá spíše velkému množství deformovaných a špatně vyvinutých semen, než špatným podmínkám při klíčení.

Jestli tento velký počet nevyvinutých semen ovlivnilo opylení Citrumelem 5 Star nebo netradiční podmínky pěstování, uvnitř domu s nízkou vlhkostí a malou intenzitou světla, případně dozrání plodu na takto malém roubu s pouze 1 listem popravdě netuším. V minulých letech měly plody FD VS z mateřské rostliny, ze které pochází můj roub, bez cizího opylení vždy velký počet dobře vyvinutých semen s normální velikostí a téměř 100% klíčivostí.

Podmínky pěstování

Rychlost růstu je díky malé intenzitě světla a stále víc kratším dnům v tomto ročním období slabší, semenáčky rostou uvnitř domu na parapetu jižního okna v běžné pokojové teplotě 20 – 24°C. Během října i listopadu bylo jen minimum dnů s jasnou oblohou, takže prakticky nemají žádné přímé sluneční světlo. Od konce října to kompenzuji 6 hodinovým přisvětlováním od 16:00 do 22:00 speciální LED lampou, která má i přes nízkou spotřebu 15W hodně intenzivní svit.
Hnojeny jsou při každé zálivce 0,1% roztokem Wuxal Super a Pokon citrusy, dávkování 1ml Wuxal + 1ml Pokon na  2l vody, prozatím nevykazují žádné příznaky nedostatku živin, připomínám, že rostou v čistém Agro perlitu, proto je pravidelné hnojení nezbytné.

Selekce hybridů

Obě mateřské rostliny mají sice listy s trojlístkem, ale tvarem a velikostí se celkem podstatně liší, takže by teoreticky mělo jít odlišit skutečný hybrid vzniklý spojením pylu Citrumela a embrya  FD VS, od nucelárních klonů, které vznikají pouze z embrya mateřské rostliny bez opylení a jsou tak přesné kopie matky. Pokud se z květu mateřské rostliny včas neodstraní tyčinky, může dojít i k samoopylení a z těchto embryí často vzejdou neduživé, zakrslé rostliny, jde o jev nazývaný Inbrední deprese.

Hlavním rozpoznávacím znakem u takto malých rostlin bude tvar listů, pro srovnání je dobré nejprve si pozorně prohlédnout listy obou rodičů. FD „VS“ má vcelku typické trifoliátové listy, které tvoří delší, úzký řapík a trojlístek poměrně úzkých listů, z nichž je ten prostřední o trochu větší.

Pokud se trifoliáta zkříží s většinou pravých citrusů, které mají pouze různě dlouhý řapík a jeden list, výsledkem je v naprosté většině opět trojlístek, ale rozdíl mezi velikostí prostředního listu a 2 krajních je znatelně větší než u trifoliáty. To můžeme pozorovat i u Citrumela 5*, které je semenáčem F2( druhé generace) Citrumela Swingle, které právě vzniklo zkřížením grapefruitu Duncan x Poncirus trifoliata v roce 1907.

Díky genům grapefruitu tak má Citrumelo listy znatelně větší a také širší než trifoliáta a rozdíl mezi prostředním a krajními listy je také typicky větší jako u ostatních hybridů s trifoliátou.

 

VSxCi5 20-2

Prozatím pouze jeden semenáč má odlišné listy od Flying Dragonu VS, jsou o něco širší a mnohem více zakulacené, řapík je také o něco kratší a širší. Podobné změny ale může způsobit i zdvojnásobení chromozomů, takže je ve hře stále možnost, že nejde o křížence, ale Tetraploid. Až bude rostlina větší, pokusím se srovnat vůni a chuť listu tohoto semenáče, pokud by šlo o hybrid, měl by zde být patrný rozdíl díky vlivu Citrumela, pokud jde o tetraploid, vůně a chuť listu by měla odpovídat FD „VS“.

Rychlost růstu

Hybridy také často díky heteróznímu efektu rostou mnohem vitálněji, než mateřská rostlina, v tomto případě je Citrumelo 5* mnohem vzrůstnější než FD „VS“, při úspěšném zkřížení by pak jejich hybrid měl s velkou pravděpodobností růst výrazně rychleji než jeho nehybridní sourozenci. Kvůli tomu, že semenáče vzcházely hodně nerovnoměrně s týdenními odstupy to prozatím není jednoznačné, nicméně možný hybrid VSxCi5 20-2 už dohnal svého nucelárního sourozence, který měl 2 týdny náskok, uvidíme jak bude pokračovat dál.

Habitus – vzhled a fenotyp

FD VS má typicky pokroucený růst a zahnuté trny Flying dragonu, kdy kmen a větve rostou do mnoha různých směrů, toto už se projevuje u nucelárního semenáče, který vyklíčil jako první, hybrid VSxCi5 20-2 roste více vzpřímeně, i když jisté náznaky mírného kroucení stonku a trnů jsou u něj také patrné.

Poněkud odlišný byl i vývoj VSxCi5 20-2, semenáče trifolát nejprve vytvoří první pár miniaturních lístků, typické trifoliátové listy se většinou objeví u třetího, někdy až 4. listu. VSxCi5 20-2 vytvořil první 2 miniaturní lístky, ale druhý pár listů měl hodně neobvyklý srdcovitý tvar a listy byly stále jednotlivé (bez trojlístku).

 

Vlastnosti hybridů citrumela s poncirusem

Zatím nemám 100% jistotu, že se křížení Flying Dragonu VS s Citrumelem 5 Star skutečně podařilo, ale alespoň jeden semenáč, který jsem prozatím pojmenoval „chytlavým“ názvem VSxCi5 20-2 vypadá slibně a jeho vlastnosti se ukáží až v budoucnu. O zpětném křížení citrumel  s poncirusem je minimum informací, vím o jednom úspěšném křížení, které provedl pěstitel Ilya z Francie v roce 2017, od kterého jsem získal na jaře rouby z  těchto jeho ještě neplodících cicitrumel, které vzešly z opačného křížení, kdy Citrumelo 5* bylo opyleno jeho Flying Dragonem, který má plody s menším množstvím semen a o něco lepší chuť než standardní trifoliáta.

Mrazuodolnost

Prozatím tak můžeme pouze předpokládat zvýšenou mrazuodolnost těchto hybridů proti Citrumelu 5*, které přežilo krátkodobý pokles teploty na -16°C, ale o moc více už hlavně při delším vystavení takto nízkým teplotám asi nepřežije. Je celkem pravděpodobné, že hybridy Citrumela a poncirusu, který je plně mrazuvzdorný v našem klimatu budou mít zvýšenou odolnost mrazu a je reálné očekávat jejich přežití i při poklesech teplot na -18°C snad i -20°C, což naštěstí u nás v posledním období není příliš časté a mohly by tak dlouhodobě přežívat v našem klimatu zasazené ve volné půdě na chráněném místě alespoň v teplejších oblastech ČR.

Chuť plodů

Flying Dragon VS má lepší chuť než běžná trifoliáta, je méně kyselý a má i nižší obsah lepivých látek, takže se dá celkem bez problému sníst celá dužina, které ale kvůli menší velikosti plodu a zhruba 30 semenům není mnoho. Zkřížením s Citrumelem 5*, které má lepší chuť než běžné Citrumelo Swingle, s méně znatelnou pachutí poncirusu, s chutí mezi citrónem a grapefruitem s trochou hořkosti by pak u nového hybridu mohlo dojít proti FD k zvětšení plodu a lepší výtěžnosti i chuti dužiny, opět čistě teoreticky.

Kvalita plodů se díky miliónům možných kombinací genů zodpovědných za vlastnosti plodů nedá předem odhadnout a chuť u hybridu může být i horší, než u obou rodičů, takže zde nezbývá než počkat, protože plodící hybrid mezi Citrumelem a Poncirusem ještě není znám. Bohužel Poncirus, Citrumelo a ostatně i Grep mají hodně dlouhé juvenilní období a od vysetí semene k plodící rostlině můžeme v našich podmínkách očekávat uplynutí období 8 – 10 let.

Jsou ověřené způsoby jak nástup plodnosti u citrusových semenáčů urychlit a zkrátit na cca 5 let, o což se budu pokoušet i u mého hybridu, u hybridů rostoucích u Ilyi , které už za sebou mají 3 roky bychom se vlastnosti plodů mohli dozvědět i o pár let dříve. Každopádně i kdyby vlastnosti plodů byly špatné, stále by tato nová odrůda mohla najít uplatnění jako kvalitní podnož, v případě vyšší mrazuodolnosti i jako okrasná rostlina zasazená ve volné půdě.

Závěr

Pěstování citrusů přináší mnoho různých možností jak se realizovat, někdo touží dosáhnout co největších sklizní nejkvalitnějších plodů, jiný zase sbírá zajímavé a špatně dostupné odrůdy a někdo dělá pokusy se zimní mrazuodolností a šlechtěním nových odrůd. Tomuto bych se chtěl v budoucnu věnovat i já a jelikož jde o můj první, cíleně vytvořený hybrid, chtěl jsem podrobně popsat, jak tento nový hybrid vznikl a článek budu i nadále doplňovat o nové informace.

Po shromáždění informací o poncirusech s lepšími vlastnostmi plodů, jejich naroubování a dlouhodobém sledování kvality jejich plodů se logicky nabízí otázka jak s nimi dále pracovat. Možností je mnoho a zpětné křížení některých dosavadních 50% hybridů poncirusu, které mají nejlepší vlastnosti s těmito poncirusy s lepší poživatelností je jednou z cest jak vytvořit novou odrůdu, která bude mít mrazuodolnost blíže poncirusu a přitom přinášet kvalitnější plody, které půjdou lépe zpracovat.


Zdroj obrázku citrumela: http://cytrusy-mrozoodporne.blogspot.com/p/citrumelo_10.html

Komentáře

Napiš komentář jako první ;)

Notify of
avatar

wpDiscuz